Aankopen

Een huis aankopen

Een huis is meer dan een dak boven het hoofd, het moet uw thuis zijn. Het moet als een goed passende jas zijn, lekker en behaaglijk, u moet er trots op kunnen zijn, maar natuurlijk moet het huis financieel ook passen. Samen met Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau zult u er zeker in slagen een huis te kopen, die aan uw wensen en normen voldoet.
Hieronder de stappen die u samen zet met Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau om tot de goede keuze te komen.

De eerste stap die u samen met ons neemt is het op een overzicht te krijgen van wat uw wensen zijn. Waaraan wilt u dat de woning voldoet, in welke regio zoekt u een woning, hoeveel tijd heeft u en wat zijn uw toekomstplannen. Ook vragen als “Wat moet Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau voor u doen?” en “Welke vergoeding krijgt Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau van u voor die werkzaamheden?” worden in de eerste stap beantwoord.

Stap twee is de start van de zoektocht naar een geschikt huis. Als u alle uitgangspunten zorgvuldig heeft geformuleerd, kunnen wij concreet aan de slag. Hiervoor heeft Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau een aantal kanalen ter beschikking. Natuurlijk hebben we een eigen bestand, maar er zijn ook enkele landelijke bestanden waar wij toegang tot hebben.

Stap drie is een of meerdere bezichtigingen van huizen die aan zouden kunnen sluiten bij uw woonwensen. U loopt door de woning en kijkt of deze inderdaad aansluit bij uw woonwensen. U zult zich als het ware nu al een beetje thuis voelen en uzelf zien wonen in het huis.
Wij kijken op een andere manier naar de woning, onderhoud en bouwkundige kwaliteit is van belang. Met zijn bouwkundige kennis attendeert hij u zo nodig op het achterstallige onderhoud en als hij twijfelt adviseert hij u een bouwkundig specialist in te schakelen, zodra u serieus overweegt een bod uit te brengen. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op de buurt, de faciliteiten en het bestemmingsplan. Verder geeft hij zijn mening over de vraagprijs: staat deze in verhouding tot de geboden kwaliteit van de woning en de omgeving.

Stap vier gaat in als u het huis van uw dromen heeft gevonden. De onderhandelingen kunnen beginnen, er wordt een bod uitgebracht namens u door Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau met daaraan mogelijk gekoppeld enkele ontbindende voorwaarden. Het moet wel allemaal betaalbaar zijn voor u, misschien moet het huis nog gekeurd worden. Als de verkoper het bod accepteert, dan bent u de koper.
Van de verkopende makelaar ontvangt u een concept koopakte, dat door ons wordt bekeken. Zijn de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden en de eventuele lijst van zaken (roerend en onroerend) correct weergegeven in het contract.
Na goedbevinding en ondertekening van alle betrokkenen gaat de koopakte naar de notaris, terwijl u een kopie ontvangt. Soms komt het voor dat u een waarborgsom van 10% moet betalen of een bankgarantie moet afgeven via de hypotheekverstrekker, zodat alle partijen weten dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen. Houd de uiterlijke datum van betaling goed in de gaten.

Voor u is het zaak de financiering van uw zojuist gekochte woning te regelen. Vaak komt daarbij een hypotheek om de hoek kijken. Wij kunnen u ook op dit gebied adviseren: wij kennen de hypotheekbranche van haver tot gort. Uiteraard staat het u vrij u door uw bank of hypotheekadviseur te laten begeleiden.

Welk bedrag aan hypotheek u nodig heeft, is afhankelijk van de koopsom, uw eventuele eigen geld en van de zogenaamde kosten koper. Dit zijn de overdrachtsbelasting, de kosten van kadastrale inschrijving en uw notariskosten voor het transport. Ten behoeve van de lening moet uw nieuwe woning meestal getaxeerd worden, waaraan kosten verbonden zijn. Overigens is het zo, dat de kosten die u maakt ten behoeve van de financiering van een woning fiscaal aftrekbaar zijn.

Stap vijf is de laatste stap dat is de ondertekening bij de notaris de ondertekening van de akte van levering en eventueel hypotheekakte. Hij is inmiddels in het bezit van de originele koopakte en kopieën van uw legitimatiebewijs en heeft de eigendomsoverdracht voorbereid. Daarnaast heeft hij de nota van Vogelzang B.V. ontvangen, waarvan u een kopie krijgt.
De notaris verrekent deze nota met de overdracht. Voorafgaande aan de overdracht ontvangt u via de notaris de conceptakte en de complete afrekening, die u samen met ons controleert. Uiteindelijk betaalt u op de datum van het transport de complete koopsom. Ook de eventuele kosten voor de overgenomen roerende zaken en de zakelijke lasten (zoals onroerendezaakbelasting) over het lopende jaar betaalt u dan.
Bij de notaris ontvangt u vervolgens de sleutels van uw droomhuis waarin u zich snel zult thuis voelen. Vergeet niet alle benodigde verzekeringen af te sluiten, zodat u onbezorgd van uw nieuwe huis kunt genieten.

 

Contact gegevens

Hengelosestraat 26
7572 BP Oldenzaal
0541 - 512345
0541 - 513366
info@vogelzangmakelaardij.nl

Onze locatie

Click to open larger map