Verkopen

Uw huis verkopen

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u uw huis wilt of moet verkopen. In alle gevallen is een deskundige begeleiding in dit verkooptraject van essentieel belang. Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau heeft de kennis in huis u op het pad van verkoop goed te begeleiden. Evenals bij het kopen van een huis zijn er ook bij de verkoop een aantal stappen te nemen.

De eerste stap is de vaststelling van de vraagprijs, dit doet u in nauw overleg met Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau. Wij bezoeken uw woning waarbij hij speciaal let op het onderhoud, de positieve aspecten en omgeving van uw woning. Daarnaast houdt hij rekening met de marktsituatie en de prijzen van soortgelijke woningen bij u in de buurt. Samen met u komt hij zo tot een realistische vraagprijs: niet te hoog en niet te laag.

Bij stap twee gaan we met u bekijken welke verkoopmiddelen ingezet kunnen worden om uw woning onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Wij hebben daartoe een variatie aan mogelijkheden; van Internet tot een raamposter en van een bord in de tuin tot een advertentie in de regionale media. Uiteraard houdt hij rekening met uw wensen en uw financiële mogelijkheden.
Ook wordt er in deze stap een afspraak gemaakt over de vergoeding (de courtage) die Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau van u ontvangt voor de werkzaamheden. Ook heeft u een verplichting ten opzichte van Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau. Volgens de wet bent u verplicht de woning over te dragen “vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard”. Als verkoper moet u de makelaar dus op de hoogte stellen van eventuele lasten en gebreken, zodat hij de potentiele kopers kan informeren. Het kan bijvoorbeeld gaan over het recht van overpad of over de vervuilde grond in de tuin.

Stap drie is het actief aan de man brengen van de woning. Alle middelen die met u zijn afgesproken worden actief ingezet zodat er op de juiste manier bekendheid gegeven wordt aan het te koop staan van uw woning. U zult merken, dat het effect sorteert: de eerste geïnteresseerden wenden zich tot ons. Sommigen willen vervolgens een bezoek brengen aan uw woning. Via ons wordt er in overleg met u een afspraak voor een bezichtiging gemaakt. Hiervoor hoeft u niet perse thuis te zijn, wij zijn echter wel altijd aanwezig zijn bij de rondleiding door uw woning en stelt u daarna op de hoogte van het resultaat.
Als de interesse leidt tot een bod, dan overlegt de makelaar met u wat u hiervan vindt. Is het in uw ogen te laag, of gaat u akkoord. U beslist welke stap wij namens u moeten ondernemen en dit leidt er uiteindelijk toe dat u met een goed gevoel een bod- al dan niet voorzien van ontbindende voorwaarden – kunt accepteren.
U en uw makelaar bespreken eveneens met de koper de datum van levering en eventueel de ter overname aangeboden zaken.

Stap vier is dat de koper via ons een koopakte ontvangt, die hij controleert en ondertekent bij zijn makelaar. Vervolgens zet u uw handtekening en gaat de akte door naar de notaris. De notaris bereidt de overdracht voor en ontvangt tevens de afrekening van Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau, zodat hij deze kan verrekenen bij de eigendomsoverdracht. De notaris nodigt u en de koper op de afgesproken datum uit voor de overdracht. Enkele dagen voor de levering ontvangt u het concept van de leveringsakte en de nota van de afrekening. Het is verstandig alle gegevens zorgvuldig te controleren. Vlak voor de leveringsdatum mag de koper zijn nieuwe woning bezoeken om te controleren of alles nog in de afgesproken staat is en het is aan u om ervoor te zorgen, dat het geval is. Op de datum van levering ontvangt de notaris de koopsom en als daar sprake van is de betaling van de roerende zaken. Het is tevens zijn taak uw lopende hypotheek af te lossen, lasten als onroerende zaak belasting met de koper te verrekenen en de nota van Vogelzang Makelaardij & Taxatiebureau te voldoen. De resterende gelden ontvangt u nadat de akte is ingeschreven bij het Kadaster.

Op de leveringsdatum geeft u uw sleutels aan de koper en kunt u de verzekeringen stopzetten, het huis is nu niet langer van u.

Contact gegevens

Hengelosestraat 26
7572 BP Oldenzaal
0541 - 512345
0541 - 513366
info@vogelzangmakelaardij.nl

Onze locatie

Click to open larger map